Önskar du hjälp med lekplatsbesiktning?

KPLN utför besiktningar av lekplatser, utomhusgym, multisportarenor och fallskydd. Detta erbjuder vi till kommuner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, campingar samt skolor/förskolor. KPLN är väl förtrogna med svenska och europeiska standarder inom området våra besiktningsmän utför sina uppdrag fackmannamässigt och ser till så att lekplatsen och dess utrustning uppfyller de krav som finns i gällande lagar, förordningar och standarder.

För kommuner: KPLN Design AB har nationellt RAM-avtal (”ADDA-avtalet”) med Sveriges kommuner och regioner där lekplatsbesiktning ingår. Det innebär att du som kommun redan har ett färdigt upphandlat avtal att beställa lekplatsbesiktningar på.

Vänligen kontakta oss med lite kort information om vad du önskar hjälp med. Ange gärna antal lekplatser och vad för typ av utrustning (lekredskap, sport, fallskydd) som finns samt gärna en uppskattad storlek på lekplatsen (liten, mellan, stor). Därefter återkommer vi till dig med förslag och vidare samtal. I hopp om ett gott samarbete!

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.